top of page


Medscan طیف گسترده ای از خدمات تصویربرداری پزشکی و رادیولوژیکی از اشعه ایکس عمومی گرفته تا CT، MRI، سونوگرافی، ماموگرافی، تصویربرداری قلب و روش های مداخله ای را ارائه می دهد. با ارزش های کلیدی ما از جمله تجزیه و تحلیل متخصص، نتایج با کیفیت بالا، تجهیزات پیشرفته و مراقبت استثنایی از بیمار، به Medscan Merrylands اجازه می دهیم تمام نیازهای تصویربرداری شما را برطرف کند. 

Medscan Merrylands ملت و مردم داروغ را به عنوان نگهبانان سنتی سرزمینی که Medscan Merrylands در آن واقع شده است می شناسد و به بزرگان بومی در گذشته، حال و آینده احترام می گذارد. ما مردم بومی و جزیره نشین تنگه تورس را به عنوان اولین مردم استرالیا می شناسیم.

bottom of page