top of page
خانواده شاد

اخبار

در MEDSCAN MERRYLANDS، ما تمام ابزارها و منابع مورد نیاز بیماران را برای حفظ سلامت و تندرستی در اختیار بیماران خود قرار می دهیم. آخرین اخبار ما را در زیر بررسی کنید تا در مورد مدل مراقبت شخصی ما با تمرکز بر تصویربرداری با دوز پایین، تجهیزات پیشرفته، تجزیه و تحلیل کارشناسان مطلع شوید. 

سی تی های جدید

ما دو دستگاه سی تی جدید داریم.

زیمنس سوماتوم دیrive - یک CT دو منبع با 256 آشکارساز.

Somatom Go-Top

دستگاه های سی تی اسکن ما دارای اسکن سریع در کمترین دوز ممکن است که امکان نتایج دقیق را برای بهترین نتیجه تشخیصی ممکن می دهد.

siemens-healthineers-ct-somatom-go-now-specs.jpg

مرکز تصویربرداری زنان جدید طیف گسترده ای از خدمات تصویربرداری زنان را ارائه می دهد، از جمله، تصویربرداری زنان و زایمان، روش های زنان و زایمان و ماموگرافی توموسنتز دیجیتال سه بعدی.

زنان زیبا
bottom of page